Česky | English Sign in

Our Events - SIAM SC Seminar - Other Events


Jan Kalina - Classification Methods for High - Dimensional Genetic Data

Date: 26/11/2013 12:20
Place: Seminární místnost KNM
(text is available only in czech language) Prezentace popíše vybrané statistické metody, které jsou ušité na míru pro analýzu vysoce rozměrných dat. Soustředí na myšlenku, jak lze použít regularizaci v kontextu klasifikační či regresní analýzy.
Některé z metod jsme využili při analýze genových expresí u pacientů s infarktem.