Česky | English Sign in

Our Events - SIAM SC Seminar - Other Events


Karel Vostruha - Rovnicová antikoncepce

Date: 23/04/2013 16:00
Place: Seminární místnost KNM
(text is available only in czech language)

Jsou známé případy lineárních PDR hyperbolického typu, které mají nekonečně diferencovatelná řešení s kompaktními nosiči. Počet těchto řešení se nedá kontrolovat pomoci okrajových podmínek a musí se používat dodatečné podmínky na důkaz jednoznačnosti v nějakém smyslu. Přednáška ukáže nelineární případ PDR hyperbolického typu, který má nekonečně diferencovatelná řešení až do hranice při daných okrajových podmínkách . Bude demonstrován význam nelinearity na kontrolu počtu řešení.