Česky | English Sign in

Our Events - SIAM SC Seminar - Other Events


Jan Kuřátko - Falzifikace hybridních dynamických systémů

Date: 20/11/2012 15:40
Place: seminární místnost KNM
(text is available only in czech language)

Hybridní dynamické systémy jsou systémy, které mají jak spojitou tak diskrétní část. Slouží nám k modelování vestavěných systémů, ve kterém počítač (elektronika) řídí fyzikální systém, který je obvykle popsán diferenciálními rovnicemi.

 

Cílem přednášky bude posluchače seznámit s falzifikací hybridních dynamických systémů, což je úloha, ve které hledáme trajektorie, které vedou daný systém z libovolného počátečního stavu do nebezpečného stavu.