Česky | English Sign in

Our Events - SIAM SC Seminar - Other Events


Petr Mazúr - Redox flow batteries

Date: 11/04/2018 14:00 - 11/04/2018 15:30
Place: Seminární místnost K433KNM, Sokolovská 83, Karlín
(text is available only in czech language) Abstrakt: Zvyšování podílů obnovitelných zdrojů na výrobní kapacitě s sebou přináší naléhavou potřebu po účinných, bezpečných a cenově dostupných technologiích ukládání elektrické energie. Průtočné baterie se jeví jako vhodná alternativa ke stávajícím řešením založeným nejčastěji na mechanickém principu (tzv. přečerpávací elektrárny). Modulárnost a snadná škálovatelnost baterií do požadovaných kapacit (MWh) a výkonů (MW) umožňuje decentralizované zapojení těchto úložišť a jejich využití (nejen) pro kompenzaci aktuálních rozdílů mezi výrobou a spotřebou  energie.
Přednáška představí základní principy fungování průtočných baterií a jejich rozdíly oproti klasickým akumulátorům. Budou diskutovány jednotlivé faktory ovlivňující technické a eknomické parametry baterií (kapacita, napětí, výkon, účinnost, cena, životnost) a vliv jednotlivých procesů na tyto parametry. Závěrem budou zmíněna úskalí spojená se zvětšením měřítka baterie z malého laboratorního monočlánku na kW svazek provozní velikosti.

Petr Mazúr a kol.
VŠCHT Praha, Ústav chemického inženýrství
ZČU Plzeň, Nové technologie – výzkumné centrum


abstrakt