Česky | English Sign in

Our Events - SIAM SC Seminar - Other Events


Jiří Vejražka - Oscilace bublin v čistých kapalinách a v roztocích povrchově aktivních látek

Date: 20/04/2017 09:00 - 20/04/2017 10:30
Place: seminárka KNM (Karlín)

Abstrakt:
V přednášce se budeme zabývat oscilacemi bublin a kapek.
Ukážeme řešení kmitů bubliny (tj. výpočet vlastních frekvencí,
příslušných tvarů kmitů a jejich tlumení) pro bublinu a kapku,
která je přichycená k pevnému povrchu.
Dále v přednášce předvedeme experimentální výsledky takových
kmitů. Ukážeme (již bez analytického řešení), jak jsou kmity
ovlivněny přítomností povrchově aktivních látek (např. detergentů).
Obecně se zmíníme o chování fázového rozhraní v přítomnosti
takových látek.