Česky | English Přihlásit se

Kontaktní e-mail

siam@karlin.mff.cuni.cz

Komise

Prezident: Petr Pelech
Viceprezident: Erika Maringová
Tajemník: Dominik Vach
Pokladník: Jakub Hrnčíř
Webmaster: Petr Lukáš

Bývalé komise

Advisoři

Mentoři: Josef Málek and Zdenĕk Strakoš
Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Česká Republika
Telefon: (+420) 221 913 220 / (+420) 221 913 371

Dokumenty

Stanovy

pdf file (stanovy v anglickém jazyce)

Výroční zprávy

2012 2013 2014 2015 2016

Highlights

2012 2013 2014 2015 2016

Historie

V červenci 2012 jsme na titulní straně studijní sekce SIAMu (siam.org/students)
Matfyz.cz - Studenti navštívili centrum vývoje stentů
Siam.org - Charles University in Prague Chapter conducts FEniCS workshop
Matfyz.cz - Získejte studentský grant Univerzity Karlovy
IForum - Důležitější než matematika je racionální myšlení
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 4/2011 (str.346)