Česky | English Přihlásit se

Motto: Vědomosti jsou ztraceny, nejsou-li sdíleny.

workshop with Anne Greenbaum

Poslání SIAM:

  • Podpořit aplikaci matematiky v průmyslu a vědě.
  • Podpořit základní výzkum v matematice, který povede k novým efektivním metodám a technikám použitelným v průmyslu a vědě.
  • Poskytnout prostředí pro výměnu informací a myšlenek mezi matematiky, inženýry a vědci.

Poslání Chapter:

  • Vytvoření a posílení vazeb mezi studenty aplikované matematiky, nejen v rámci Matfyzu.
  • Navázání kontaktů a rozvíjení spolupráce s odborníky z praxe a ostatními vědeckými pracovníky.
  • Všeobecná propagace aplikované matematiky.

Facebook