Česky | English Přihlásit se

Naše akce - Seminář SIAM SC - Další akce


ATEsystem: Metody zpracování obrazu v kontrole kvality výrobků

Kdy: 10/04/2017 17:20
Kde: K1, Karlín
seminář Matematické problémy nematematiků
Ing. Jaroslav Vlach, Ph.D.

Matematické  metody  pro  zpracování  obrazu  nacházejí  své uplatnění v průmyslu, mimo jiné i v oblasti kontroly kvality výrobků. Mnoho producentů nahrazuje ruční kontrolu produktů opouštějících výrobní  linku  kontrolou  automatickou,  prováděnou  na  základě vyhodnocování  kamerových  snímků.  Kromě  spolehlivosti  zde důležitou  roli  hraje  i  rychlost.  Nástup  3D  kamer  a  rozšíření automatického  třídění  do  dříve  nemyslitelných  oblastí  vede  k nutnosti použití již velmi sofistikovaných postupů. Proto společnost ATEsystem spolupracuje s Katedrou numerické matematiky MFF
UK na vývoji algoritmů pro zpracování obrazových dat výrobků, například šperkových kamenů.

Jaroslav Vlach vystudoval FEL ČVUT a TUL.
Pracoval jako vedoucí oddělení  výzkumu  elektro  a  kamerových  systémů ve  firmě PRECIOSA, a.s., Jablonec n. N. Od r. 2016 je jednatelem firmy ATEsystem  Jablonec  n.  N.,  která  se  zaměřuje  na  aplikování kamerových systémů v průmyslu.

http://staff.utia.cas.cz/marova/seminar.html


letak